Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2017 (đã được kiểm toán)

Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất công bố Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2017 (đã được kiểm toán).
Xin vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm: Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2017 (đã được kiểm toán)

Nguồn: http://vinawind.com.vn/Chi-tiet-tin/Tin-tuc-su-kien/12512/bao-cao-tai-chinh-9-thang-dau-nam-2017-da-duoc-kiem-toan
Tin liên quan
Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 170
Tháng 01 : 6.073
Quý 1 : 6.073
Năm 2020 : 6.073
Hệ thống cửa hàng Vinawind
Vinawind Nguyễn Đức Cảnh: 164 Nguyễn Đức Cảnh - Quận Hoàng Mai - Hà Nội